Rekrutacja do Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci | Topolówka

Rekrutacja do Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci

Autor: Robert, 18. Maj 2013

Trwa rekrutacja do prestiżowego ogólnopolskiego programu pomocy wybitnie zdolnym dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych.

Na organizowanych przez Fundusz obozach, warsztatach, stażach, seminariach i spotkaniach zdolne dzieci z całej Polski spotykają się z najlepszymi polskimi naukowcami i twórcami. Od lat środowisko polskiej nauki z zapałem angażuje się w pracę z utalentowaną młodzieżą. W ten sposób skutecznie wspierani są młodzi naukowcy, kolejne pokolenia znakomitych muzyków, wspomagani są utalentowani plastycy i tancerze, wspaniali poeci i pisarze.

Fundusz nie jest klubem prymusów! Żeby zakwalifikować się do programu nie trzeba mieć samych szóstek ani być zwycięzcą olimpiady.

Pożądani są ci, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i pasje związane z nauką lub sztuką. Ci, którzy prowadzą własne doświadczenia, rozwiązują trudne zadania, piszą wiersze lub analizują archiwalne teksty.

Udział w zajęciach jest darmowy, zwracamy nawet koszty podróży, a czasem – pomagamy uczniom finansowo w realizacji różnorodnych projektów.

W załączeniu plakat akcji rekrutacyjnej.