10.09.13 wtorek | Topolówka

10.09.13 wtorek

Autor: Dyrekcja, 9. Wrzesień 2013

Zastępstwa na 10.09.13 wtorek
Na 5 i 6 lekcji w czytelni odbędzie się spotkanie z niezależnym doradcą  p. B. Raven nt. podejmowania studiów na zagranicznych uczelniach. Po spotkaniu możliwość konsultacji indywidualnych. Spotkanie przewidziane jest dla zainteresowanych uczniów klasy III IB.

Zebranie rodziców klas wszystkich odbędzie się o godz. 17.00. O 18.00 zebranie Rady Rodziców w klubie.
Za p. E. Ptaszyńską
1. II B grupa zwolniona
4. I C  zajęcia łączone p. M. Grudka 
5. I C zajęcia łączone p. M. Grudka
Za p. M. Mroczkowską
1. III IB}
2. III IB}
3. III IB} zajęcia z p. A. Zander
5. II IB}
6. II IB} zajęcia z p. A. Zander