12.09.13 czwartek | Topolówka

12.09.13 czwartek

Autor: Dyrekcja, 11. Wrzesień 2013

Zastępstwa na 12.09. 13 czwartek
Za p. E. Ptaszyńską
6. II H w-f zajęcia łączone p. M. Grudka
7. II A  grupa zwolniona
8. I B zwolniona
Za p. A. Gołkę
1. III D zwolniona
2. III D zwolniona
Za p. J. Sokolińskiego
1. III D zwolniona
2. III D zwolniona
3. II A całość historia p. Ł. Skupny
4. II A całość historia p. Ł. Skupny
5. I B całość j. niem. p. J. Milewska
6. I pre IB całość j. ang. p. M. Boduch