19.09.13 czwartek | Topolówka

19.09.13 czwartek

Autor: Dyrekcja, 18. Wrzesień 2013

Zastępstwa na 19.09.13 czwartek
Za p. A. Gołkę
1. III D zwolniona I grupa
2. III D II grupa zajęcia w czytelni
Za p. Ł. Skupnego (nb. od 5. L.)
5. II C zastępstwo j. polski p. B. Garus
6. II IB}
7. II IB} w czytelni
Za p. R. Kudan
1. III B}
2. III B} grupa II zwolniona
3. III IB}
4. III IB} w czytelni
6. II IB}
7. II IB} w czytelni
Za p. A. Nowakowską
4.III B zastępstwo j. ang. p. A. Kossakowska
5. II D fizyka p. P. Lehman grupa I za 8 l. /grupa II w czytelni
6. II D j. ang. całość p. R. Gałecki II grupa za 7 l.
Za p. E. Cierniak
grupa II IB zwolniona