27.09.13 piątek | Topolówka

27.09.13 piątek

Autor: Dyrekcja, 26. Wrzesień 2013

Zastępstwa na 27.09.13 piątek
Klasy: III C i III B nieobecna (Salon Maturzystów)
Za p. A. Gołkę
3. I H całość j . ang. p. A. Rudnicka s.7  
Za p. K. Trybę
7. I C grupa zwolniona
Za p. M. Jakimowicza
1. I C}
2. I C} zwolniona
Za p. M. Klimek
1. II IB}
2. II IB} zwolniona
3. III IB}
4. III IB} zajęcia w czytelni
5. II A j. polski p. J. Sojka za 8 l.
6. II A zajęcia z p. K. Skrzeczkowską (za III B); zada p. J. Sojka
7. II IB}
8. II IB} zwolniona
Za p. E. Jaworską
1. II A}
2. II A} zwolniona
3. II C, II D grupa w czytelni
5. III IB}
6. III IB} grupa w czytelni
Za p. M. Grudkę
4. I H w-f całość p. E. Kucharska, I C w-f całość p. E. Ptaszyńska
5. III D}
6. III D} grupa chłopców zwolniona
7. III H}
8. III H} zwolniona