3.09.13 wtorek | Topolówka

3.09.13 wtorek

Autor: Dyrekcja, 2. Wrzesień 2013

Zastępstwa na 3.09.13 wtorek
Klasy I nie mają zajęć dydaktycznych. Od 1 do 6 lekcji uczniowie spotykają się z wychowawcami w następujących salach:

Klasa

Sala

0 H

17

I A

16

I B

23

I C

40

I D

19

I pre IB

5

Sale zastępcze:

Lekcja/sala

 23

 40

19

5

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

3

17

12

-

-

4

17

25

6

-

5

-

25

6

-

6

-

-

7

32

Dodatkowo dla klas I odbędzie się spotkanie z pedagog p. Marią Narożną w sali nr 29 według następującego harmonogramu:

Lekcja

klasa

1.

0 H

2.

I pre IB

3.

I B

4.

I C

5.

I D

6.

I A

 Na lekcji 2 salą zastępczą za 29 jest sala 28
Za p. J. Sokolińskiego
2. I H grupa II zwolniona
5. II A  gr. II zajęcia w czytelni
8. II D gr. I zwolniona
Za p. A. Suchomską- Chabior
1. II IB}
2. II IB} zwolniona
Za p. B. Kardasińską
4. III IB}
5. III IB} w czytelni
6. II A j. ang. całość p. K. Chylińska- Rogala za 0 H (sala 32)
7. II A j. ang. całość p. K. Chylińska- Rogala za 0 H (sala 32)
Za p. M. Jakimowicza
4. III C mat. p. B. Budniak za ID (sala 25)
5. III C mat. p. B. Budniak za ID (sala 25)
Za p. C. Tulina
1. II H}
2. II H} zwolniona
4. III A rel. ks. M. Majewski za 7 l. (sala 6)
5. III A rel. ks. M. Majewski za 8 l. (sala 6)
6. III C WOS p. M. Walczyk za I B (sala nr 7)
7. III C zwolniona
Za p. M. Boduch
6. II A j. ang. całość p. K. Chylińska- Rogala za 0 H
7. II A j. ang. całość p. K. Chylińska- Rogala za 0 H