30.09.13 poniedziałek | Topolówka

30.09.13 poniedziałek

Autor: Dyrekcja, 27. Wrzesień 2013

Zastępstwa na 30.09.13 poniedziałek
Za p. A. Gołkę
2. III C zastępstwo j. ang. p. A. Rudnicka
3. III D zastępstwo j. ang. p. A. Kossakowska
4. III D j. ang. p. A. Kossakowska
5. III D j. ang. p. A. Kossakowska
6. III D j. ang. p. A. Kossakowska
Za p. M. Klimek
4. II A zastępstwo j. polski p. J. Sojka
5. II IB}
6. II IB} zajęcia w czytelni
Za p. M. Malinowską
7. II IB}
8. II IB} zajęcia w czytelni
Za p. A. Kwelę
2. I B zastępstwo EdB p. T. Szpakowski
3. III B całość biol. p. A. Osieczko
4. I C całość inf. p. J. Sokoliński I grupa za 7 l.  
7. I pre IB zwolniona
8. III B zwolniona
Za p. A. Kawulę
3. III A grupa I zwolniona/ grupa II zajęcia w czytelni

4. III A mat. p. I. Kutt
5. II H zajęcia w czytelni
7. I B zastępstwo fizyka p. P. Lehman