5.09. 13 czwartek | Topolówka

5.09. 13 czwartek

Autor: Redakcja, 4. Wrzesień 2013

Zastępstwa na 5.09. 13 czwartek
Klasy: 0 H, I pre IB, I A, I B, I C, I D na obozie w Stegnie. N-le nieobecni: M. Boduch, A. Gołka, M. Jakimowicz, B. Kardasińska, E. Kasprów, M. Narożna, E. Ptaszyńska, A. Suchomska- Chabior, H. Szarafińska, T. Szpakowski, C. Tulin, M. Walczyk
Za p. A. Gołkę
1. III D grupa 1 zwolniona
2. III D inf. całość p. J. Sokoliński
Za p. M. Boduch
1. II A}
2. II A } grupa zwolniona
3. III IB}
4. III IB} zajęcia w czytelni
Za p. M. Jakimowicza
3. III C}
4. III C} zwolniona
5. III IB}
6. III IB} zajęcia w czytelni
8. II IB}
9. II IB} zwolniona
Za p. B. Kardasińską
7. III IB}
8. III IB} zwolniona
Za p. E. Ptaszyńską

6. II H w-f zajęcia łączone p. M. Grudka
7. II A } grupa zwolniona
Za p. A. Suchomską- Chabior
5. III IB}
6. III IB} zajęcia w czytelni
8. II IB}
9. II IB} zwolniona
Za p. H. Szarafińską
1. III IB}
2. III IB} zwolniona
4. II IB}
5. II IB} zajęcia w czytelni
Za p. C. Tulina
1. III H}
2. III H} zwolniona
3. III A przed. p. J. Brzeziński za 1 l.
4. III A całość j. ang. p. A. Kossakowska gr.2 za 8 l.
5. III C całość j. fr. p. K. Tryba (za I C)
6. III C przed. p. J. Brzeziński za 8 l.