6.09.13 piątek | Topolówka

6.09.13 piątek

Autor: Dyrekcja, 5. Wrzesień 2013

Zastępstwa na 6.09.13 piątek
Klasy: 0 H, I pre IB, I A, I B, I C, I D na obozie w Stegnie. N-le nieobecni: M. Boduch, A. Gołka, M. Jakimowicz, B. Kardasińska, E. Kasprów, M. Narożna, E. Ptaszyńska, A. Suchomska- Chabior, H. Szarafińska, T. Szpakowski, C. Tulin, M. Walczyk
Za p. M. Boduch
3. II A j. polski p. J. Sojka za 7 l.
4. II A  j. polski p. J. Sojka za 8 l.
Za p. A. Gołkę
1. III C}
2. III C} grupa 2 zwolniona
3. I H całość j . ang. p. R. Gałecki s. 40
4. III C}
5. III C} całość j. fr. p. K. Tryba s. 7
Za p. B. Kardasińską
3. II A j. polski p. J. Sojka za 7 l.
4. II A j. polski p. J. Sojka za 8 l.
Za p. E. Kasprów
5. III D}
6. III D} grupa zwolniona
Za p. E. Ptaszyńską
7. II B}
8. II B } grupa zwolniona
Za p. H. Szarafińską
5. II IB}
6. II IB} zajęcia w czytelni
7. III IB}
8. III IB} zwolniona
Za p. C. Tulina
6. II H mat. p. I. Kutt za 1 lek.
7. III C zwolniona
Za p. M. Walczyka
5.III H mat. p. B. Poulakowska
7. III A}
8. III A}  zwolniona