9.09.13 poniedziałek | Topolówka

9.09.13 poniedziałek

Autor: Dyrekcja, 6. Wrzesień 2013

Zastępstwa na 9.09.13 poniedziałek
Za p. A. Gołkę
2. III C grupa 2 zwolniona
3. III D zastępstwo j. ang. p. A. Kossakowska
4. III D zastępstwo j. ang. p. A. Kossakowska
5. III D zastępstwo j. ang. p. A. Kossakowska
6. III D zastępstwo j. ang. p. A. Kossakowska
Za p. E. Ptaszyńską
1. II H}
2. II H} grupa zwolniona