Gratulacje za Fahrenheita! | Topolówka

Gratulacje za Fahrenheita!

Autor: Redakcja, 6. Wrzesień 2013

Uroczystość wręczenia dyplomów beneficjentom tegorocznej edycji programu stypendialnego Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita odbędzie się w dniu 11 września 2013 roku (środa) o godz. 11:00 w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta Gdańska przy ul. Długiej 46/47. Gratulujemy wszystkim stypendystom. Jest nam szczególnie miło, że to znamienite grono w tym roku powiększyło się o dwóch tegorocznych absolwentów naszej szkoły. Daniel Krajnik (klasa III A, wykładowa angielska mat.-hist.-geog.) będzie studiował architekturę na Uniwersytecie w Cardiff. Samuel Kozłowski (III D, matematyczo-fizyczno-informatyczna) został przyjęty na Uniwersytet w Cambridge na kierunek matematyka z elementami fizyki. Życzymy Wam powodzenia!