Uroczystość wręczenia Stypendiów Fahrenheita | Topolówka

Uroczystość wręczenia Stypendiów Fahrenheita

Autor: Redakcja, 11. Wrzesień 2013

Dzisiaj w Ratuszu Głównomiejskim na uroczystości rozdania stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska imienia Gabriela Daniela Fahrenheita nasza szkoła była reprezentowana przez p. dyrektor Bożenę Ordak, koordynator programu IB, p. Alinę Spychałę oraz naszych absolwentów zarówno tegorocznych jak i z lat ubiegłych, którym za wybitne osiągnięcia naukowe stypendium wręczył Prezydent Miasta Gdańska, p. Paweł Adamowicz. Dzięki przyznanym środkom będą mogli rozpocząć i kontynuować studia na renomowanych uczelniach zagranicznych. W imieniu beneficjentów podziękował tegoroczny absolwent Topolówki, Samuel Kozłowski. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami poniżej.
http://galeria.trojmiasto.pl/-411087.html?id_news=72427&pozycja=3
Wykaz przyznanych stypendiów im. Fahrenheita_2013-2014
Podziękowanie w imieniu beneficjentów