04.04.14 piątek | Topolówka

04.04.14 piątek

Autor: Dyrekcja, 3. Kwiecień 2014

Zastępstwa na  04.04.14 piątek
Za p. U. Kowalczyk
1. III D}
2. III D} zwolniona
3. II H całość j. hisz. p. A. Diaz I grupa za 7 l.
4. II B zajęcia z p. dyr. B. Ordak
5. II B w-f całość grupa dziewcząt za 8 l.
Za p. M. Gutierrez
3. III H rel. ks. M. Majewski za 1 l.
4. III H popr. spr. p. E. Cierniak
5. 0 H całość j. hisz. p. A. Mejia w s. 16
6. 0 H całość j. hisz. p. A. Mejia w s. 16 (p. A. Diaz z III H w s. 42?)
7. II H grupa zwolniona
8. 0 H zwolniona
Za p. I. Kutt
3. III IB}
4. III IB} zastępstwo p. A. Zander
5. I pre IB}
6. I pre IB} zastępstwo p. M. Mroczkowska