23.04.14 środa | Topolówka

23.04.14 środa

Autor: Dyrekcja, 21. Kwiecień 2014

Zastępstwa na 23.04.14 środa
Za p. A. Piórkowską

1. II D}
2. II D} zwolniona
Za p. I. Kutt
4. III A zastępstwo p. M. Klimek
5. III A zastępstwo p. M. Klimek
Za p. C. Tulina
6. I C zajęcia w czytelni p. A. Kawula
7. I C zajęcia w czytelni p. A. Kawula

8. I D zwolniona
Za p. R. Gałeckiego
3. II D całość j. niem. p. R. Kudan w 17
4. . II D całość j. niem. p. R. Kudan w 17
6. I D całość j. niem. p. J. Milewska
7. II D}
8. II D} grupa II zwolniona
Za p. M. Walczyka
2. I H zajęcia w czytelni
3. I D zajęcia w czytelni
4. III C}
5. III C} zajęcia w czytelni
6. III D}
7. III D} zajęcia w czytelni
8. II A, II C zwolniona