24.04.14 czwartek | Topolówka

24.04.14 czwartek

Autor: Dyrekcja, 23. Kwiecień 2014

Zastępstwa na 24.04.14 czwartek
Za p. M. Klimek|
5. II A całość j. ang. p. M. Boduch II grupa za 1 l.
6. II IB}
7. II IB} zajęcia w czytelni
Za p. M. Walczyka
2. I pre IB zwolniona
4. I B zastępstwo p. A. Spychała
5. I A geogr. p. A. Kawula za 1 l.
6. I B zastępstwo biol. p. H. Szarafińska
Za p. C. Tulina
1. III H}
2. III H} zwolniona
3. III A}
4. III A} zajęcia w czytelni
5. III C}
6. III C} zajęcia w czytelni
7. I H}
8. I H} zwolniona
Za p. R. Gałeckiego
2. I D grupa I zwolniona
3. II D grupa I zwolniona
5. I C j. fr. całość p. K. Tryba
7. II D zwolniona II grupa
8. I C zwolniona