29.04.14 wtorek | Topolówka

29.04.14 wtorek

Autor: Dyrekcja, 28. Kwiecień 2014

Zastępstwa na 29.04.14 wtorek
Lekcje są skrócone.
Pani Maria Narożna będzie nieobecna od 25.04 do 02.05.
Za p. R. Gałeckiego
8. I C zwolniona
Za p. A. Jaśkiewicz
8. II IB zwolniona
Za p. M. Klimek
8. II A zwolniona
Za p. I. Kutt
1. III IB}
2. III IB}
3. III IB} matem. p. A. Zander
Za p. A. Piórkowską

3. II IB}
4. II IB} zastępstwo p. E. Cierniak
Za p. K. Radzikowską
1. II IB}
2. II IB} zwolniona
3. I A j. ang. p. A. Orłowska I grupa za 1 l./ II grupa zwolniona
Za p. K. Skrzeczkowską
1. II IB}
2. II IB} zwolniona
3. II IB}
4. II IB} zajęcia w czytelni
Za p. M. Narożną
1. I pre IB}
2. I pre IB} grupa I zwolniona
3. I pre IB j. ang. całość p. M. Boduch
4. I pre IB j. ang. całość p. M. Boduch
Za p. C. Tulina
1. II H}
2. II H} zwolniona
3. I D zwolniona
P. B. Garus jest obecna! Zajęcia wg planu