Podziękowanie za udział w konkursie „Know It All” | Topolówka

Podziękowanie za udział w konkursie „Know It All”

Autor: Redakcja, 23. Kwiecień 2014

Serdecznie dziękujemy naszym uczniom za godne reprezentowanie Topolówki w międzyszkolnym konkursie wiedzy o krajach anglojęzycznych „Know It All” organizowanym przez Gdańskie Liceum Autonomiczne:
Grzegorzowi Gorczyńskiemu, 1A
Jakubowi Dawidowiczowi, preIB
Filipowi Nurkowskiemu, preIB
Dziękujemy p. Paulinie Siekierskiej za opiekę nad naszą drużyną.