21.05.14 środa | Topolówka

21.05.14 środa

Autor: Dyrekcja, 20. Maj 2014

Zastępstwa na 21.05.14 środa
Klasy I C i I D wychodzą do kina po 4 l. Opieka: C. Tulin, T. Szpakowski.
Sale 14 i 15 są wyłączone z użycia. Sale zastępcze: za 14 – 74, za 15 – 4.
Za p. R. Kudan
3. II D j. ang. całość p. R. Gałecki w Sali 17
4. II D j. ang. całość p. R. Gałecki w Sali 17
5. I pre IB j. ang. całość p.M. Boduch w Sali 5
6. I pre IB j. ang. całość p.M. Boduch w Sali 5
Za p. M. Jakimowicza
4. I C biol. p. H. Szarafińska za 2 lekcję
5. I C mat. p. B. Poulakowska za 3 lekcję
8. I B zwolniona