26.05.14 poniedziałek | Topolówka

26.05.14 poniedziałek

Autor: Dyrekcja, 23. Maj 2014

Zastępstwa na 26.05.14 poniedziałek
Klasa II H nieobecna w związku z wymianą ze szkołą z Hiszpanii.
Za p. A. Diaz
3. 0 H}
4. 0 H}
5. 0 H} grupa I zwolniona
6. 0 H}
7. 0 H} grupa I zwolniona
Za p. M. Gutierrez
1. I H}
2. I H} zwolniona
Za p. E. Kasprów
1. I B zwolniona
3. II D w-f całość p. M. Grudka
4. II IB taniec całość p. T. Szpakowski
7. I D grupa zwolniona
Za p. A. Piórkowską
7. II IB}
8. II IB}zastępstwo p. E. Cierniak