11 IX 14 – czwartek | Topolówka

11 IX 14 – czwartek

Autor: Dyrekcja, 10. Wrzesień 2014

Zastępstwa na 11 IX 14 – czwartek
Klasy nieobecne: III B i II IB. N-le nieobecni: B. Kufel, E. Ptaszyńska, M. Boduch, R. Kudan, A. Gołka, A. Zander, A. Diaz, M. Mroczkowska,
ks. Ł. Idem (tylko 1.i 2)
Za p. E. Ptaszyńską
4. II D w-f całość p. T. Szpakowski, II H w-f całość p. M. Grudka
5. II D w-f całość p. T. Szpakowski, II H w-f całość p. M. Grudka
7. II A grupa zwolniona
8. II A grupa zwolniona

 Za p. M. Boduch
3. I pre IB j. ang. całość p. A. Orłowska w 5
4. I pre IB j. ang. całość p.
A. Orłowska w 5
5.
III A j. ang. całość p.
B. Kardasińska w 5
6.
III A j. ang. całość p.
B. Kardasińska w 5
 Za p. R. Kudan
5. III IB}
6. III IB} w czytelni

 Za p. A. Gołkę
1. II H}
2. II H} zwolniona
3. I H całość j. hisz.
p. M. Gutierrez w 36
4. I H całość j. hisz. p. M. Gutierrez w 36
5. I H całość j. hisz.
p. K. Rogala w 29
Za p. A. Zander
1. III IB}
2. III IB} zwolniona

 Za p. A. Diaz.
1. II H}
2. II H}  zwolniona
Za p. M. Mroczkowską
1. III IB}
2. III IB} zwolniona
za ks. Ł. Idema
1. III H zwolniona
2. I D grupa II j. ang. p. R. Gałecki za 1 l./ grupa I zwolniona
Uwaga! Pani Ewa Kasprów jest obecna i ma zajęcia zgodnie z planem.