15 IX 14 – poniedziałek | Topolówka

15 IX 14 – poniedziałek

Autor: Dyrekcja, 12. Wrzesień 2014

Zastępstwa na 15 IX 14 – poniedziałek
Klasa III D nieobecna. Nauczyciele nieobecni: B. Kardasińska, M. Jakimowicz,
A. Nowakowska, W. Gronberska, T. Szpakowski.
Za p. B. Kardasińską
4. III A}
5. III A} zwolniona
6. III IB}
7. III IB} zajęcia w czytelni
8. II A}
9. II A} zwolniona

M. Jakimowicz
2. I pre IB zajęcia z p. J. Sokolińskim za III D
5. I pre IB zajęcia s ks. M. Dynią za III D
5. II C}
6. II C} zwolniona

A. Nowakowska
2. II D p. J. Sokoliński za 7 l.
T. Szpakowski
1. (II A, II B, II C) zwolniona
2. I B zastępstwo j. ang. p. E. Cierniak 
3. I A zastępstwo j. ang. p. E. Cierniak 
4. I D rel. ks. Ł. Idem za 8 l.
6. I D}
7. I D} zwolniona