16 IX 14 – wtorek | Topolówka

16 IX 14 – wtorek

Autor: Dyrekcja, 15. Wrzesień 2014

Zastępstwa na 16 IX 14 – wtorek
Lekcje są skrócone.
Rada o godz. 14.00.
Spotkanie z rodzicami uczniów klas III w auli o godz. 17.00.
Zebranie rodziców wszystkich klas z wychowawcami o godz.17.30.
Zebranie Rady Rodziców w klubie o godz. 18.00.

Klasa III D nieobecna. Nauczyciele nieobecni: A. Nowakowska, W. Gronberska, T. Szpakowski, A. Osieczko, J. Sokoliński
Za p. B. Kardasińską
1. II A zwolniona
Za p.  M. Jakimowicza
4. II C
zastępstwo j. polski p. U. Kowalczyk
5. II C
zastępstwo j. polski p. A. Golak
Za p. A. Nowakowską
8. II D zwolniona
Za p.  W. Gronberską
5. II D zastępstwo fizyka p. E. Wielińska
Za p. T. Szpakowskiego
4. I C zastępstwo fizyka p. P. Lehman
6. III IB zajęcia łączone
p. E. Ptaszyńska
7. i 8. II A, II B, II C grupa zwolniona
Za p. A. Osieczko
5. i 6. I B
zastępstwo biol. p. K. Radzikowska
7. i 8. II IB w czytelni   

Za p.  J. Sokolińskiego
3. II D grupa zwolniona
Za p. A. Diaz
1. II H}
2. II H} zwolniona
3 II H całość j. hisz.
p. J. Świąder w 16
7. III H całość j. hisz.
p. J. Świąder w 43 (0 H,p. Gutierrez w 15)