22 IX 14 – poniedziałek | Topolówka

22 IX 14 – poniedziałek

Autor: Dyrekcja, 19. Wrzesień 2014

Zastępstwa na 22 IX 14 – poniedziałek
N-le nieobecni: ks. M. Dynia, p. M. Grudka.
Spotkanie z konsulem Ukrainy, p. Myronem Jankiewem, odbędzie się w klubie na 5 i 6 lekcji. Uczestniczą klasy: I C, II C, I pre IB i I D. Opieka n-li wg planu.
Za ks. M. Dynię
5. III D całość w-f p. T. Szpakowski II grupa za 8 l.
6. III D całość inf. p. J. Sokoliński I grupa za 9 l.
Za p. M. Grudkę
2. III A, III B grupa zwolniona
3. III A, III B grupa zwolniona
4. I A całość w-f p. D. Jamroż- Janowicz, I C całość w-f
p. E. Kasprów
5. I A całość w-f p. D. Jamroż- Janowicz, I C całość w-f
p. E. Kasprów
Za p. A. Diaz
2. III H całość j. ang. p. A. Rudnicka w s. 25
3. III H całość j. ang. p. A. Rudnicka w 25
4. III H całość p. M. Gutierrez
5. I H całość j. ang. p. A. Gołka
6. I H całość j. ang. p. A. Gołka
7. II H całość p. J. Świąder