19 IX 14 – piątek | Topolówka

19 IX 14 – piątek

Autor: Dyrekcja, 18. Wrzesień 2014

Zastępstwa na 19 IX 14 – piątek
Klasa III D nieobecna. Nauczyciele nieobecni: A. Nowakowska, W. Gronberska,
T. Szpakowski,  B. Kardasińska, M. Jakimowicz, A. Diaz.

Za p. A. Nowakowską

4. II B za 2 l/ fiz. p. P.  Lehman II gr. za 2 l./ I gr. zajęcia w czytelni     
5. III IB}  
6. III IB} zajęcia w czytelni
7. II B zwolniona
Za p.  W. Gronberską
3. III B zajęcia w czytelni
4. III B j. ang. p. A. Kossakowska za III D
7. II D zastępstwo fizyka p. E. Wielińska
Za p. T. Szpakowskiego
6. I D w-f całość p. E. Kasprów
Za p. B. Kardasińską
1. I A zwolniona
2. I A zwolniona
3. II A zajęcia w czytelni (pracę zada p. A. Kossakowska)
4. II A rel. zajęcia z ks. Ł. Koszałką za 8 l.
7. III IB}

8. III IB} zajęcia w czytelni
Za p.  M. Jakimowicza
1. II IB}
2. II IB} zwolniona
3. II C rel. zajęcia z ks. Ł. Koszałką za 7 l.  
4. II C mat. p. B. Poulakowska za 6 l.
5. II IB}
6. II IB} zajęcia w czytelni

Za p.  A. Diaz
2. II H całość j. hisz. p. M. Gutierrez w 29
3. II H całość j. hisz.
p. M. Gutierrez w 39
4. II H całość j. hisz.
p. M. Gutierrez w 32
5. III H całość j. hisz.
p. M. Gutierrez w 36
6. III H całość j. hisz.
p. M. Gutierrez w 36
7. III H}
8. III H} zwolniona
Uwaga: Klasa III C  w-f  grupa p. E. Kasprów na 1 i 2 l. (za 7 i 8)