4 IX – czwartek | Topolówka

4 IX – czwartek

Autor: Dyrekcja, 3. Wrzesień 2014

Zastępstwa na 4 IX – czwartek
Wszystkie klasy pierwsze (0H, I pre IB, IA, IB, IC, ID) nie mają planowych lekcji. Uczniowie tych klas uczestniczą w obozie integracyjnym w Stegnie.

Opiekę sprawują nauczyciele: A. Golak, A. Kwiatek, B. Garus, J. Milewska, J. Świąder, T. Szpakowski, R. Gałecki, M. Narożna, C. Tulin, M. Walczyk.
Klasy III C i III D nieobecne (Salon Maturzystów). Opieka: Ł. Skupny i A. Nowakowska.

Za p. A. Golak
3. II H ekon. w pr. p. J. Brzeziński za 6 l.
Za p. A. Kwiatek
5. III IB}
6. III IB} zajęcia w czytelni

8. III IB}
9. III IB} zajęcia w czytelni
Za p. J. Milewską
3. II B całość j. ang. p. A. Rudnicka
4. II B całość j. ang. p. A. Rudnicka
Za p. J. Świąder
7. III H grupa zwolniona
Za p. T. Szpakowski
4. II D całość
w-f p. M. Grudka
5. II D całość w-f p. M. Grudka
6. II IB całość taniec p. D. Jamroż- Janowicz
7. I H j polski p. A. Suchomska- Chabior za 8 l.
Za p. C. Tulina
2. II C zwolniona
3. II C grupa chłopców zwolniona
4. II C zwolniona
5. III H całość j. hisz. p. M. Gutierrez za 7 l.
6. III H zwolniona
7. II H}
8. II H} zwolniona
Za p.
M. Walczyk
1. III A zwolniona
2. II A grupa
Za p. Ł. Skupnego
5. III IB}
6. III IB} zajęcia w czytelni
Za p. A. Nowakowską
2. II D  ks. P. Idem zajęcia za I D
3. II D j. polski p. J. Sojka za I C
7. II B}
8. II B} zwolniona