9 IX 14 – wtorek | Topolówka

9 IX 14 – wtorek

Autor: Dyrekcja, 8. Wrzesień 2014

Zastępstwa na 9 IX 14 – wtorek
Klasy nieobecne: III B i II IB. N-le nieobecni: B. Kufel, E. Ptaszyńska, M. Boduch, R. Kudan, A. Gołka, A. Zander, J. Sokoliński, T. Szpakowski (od 5 l.),
 J. Brzeziński, A. Diaz, D. Jamoroż- Janowicz (od 7 l.)
Za p. B. Kufel
1. I B grupa zwolniona  
2. I D zwolniona
5. I B j. ang. p. P. Siekierska za III B
7. I A zwolniona
8. I H zwolniona
Za p. E. Ptaszyńską
2. II A w-f całość p. E. Kasprów
3. I pre IB w-f całość p. M. Grudka
4. I pre IB w-f całość p. M. Grudka
6. III IB zajęcia w czytelni opieka p. P. Siekierska
7. II B}
8. II B} grupa zwolniona
Za p. M. Boduch
3. III A całość j. hisz. p. K. Chylińska- Rogala
4. III A całość j. hisz. p. K. Chylińska- Rogala
5. I pre IB całość fizyka p. A. Kwela
Za p. R. Kudan
2. I B}
3. I B} grupa zwolniona 
4. I D j. ang. p. P. Siekierska za III B
5. I D geogr. P. E. Jaworska za II IB
7. III D}
8. III D} grupa zwolniona  
 
Za p. A. Gołkę
1. II H}
2. II H} zwolniona
4. II D fizyka całość p. E. Wielińska
Za p. A. Zander
1. III IB}
2. III IB}
3. III IB} zajęcia z
p. M. Mroczkowską
4. III IB}
5. III IB} zajęcia w czytelni
Za p. J. Sokolińskiego
1. III D}
2. III D} grupa zwolniona
3. II D grupa zwolniona

Za p. T. Szpakowskiego
6. III IB zajęcia w czytelni opieka p. P. Siekierska
7. II A, II B, II C grupa zwolniona
Za p. D. Jamoroż- Janowicz
7. II B}
8. II B} grupa zwolniona
Za p. J. Brzezińskiego
1. II A, II C grupa zwolniona
2. I H}
3. I H} zwolniona
4. I B GZW p. A. Kwiatek za 8 l.
5. I A}
6. I A} zwolniona
7. III A, III C grupa zwolniona
8. I C zwolniona
Za p. A. Diaz
1. II H}
2. II H} zwolniona
3. II H całość j. hisz.
p. J. Świąder w Sali 28
7. III H całość j. hisz. p. J. Świąder w Sali 36