Gratulacje za Stypendia Fahrenheita! | Topolówka

Gratulacje za Stypendia Fahrenheita!

Autor: Redakcja, 10. Wrzesień 2014

9 września w Ratuszu Głównomiejskim na uroczystości rozdania stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska imienia Gabriela Daniela Fahrenheita nasza szkoła była reprezentowana przez p. dyrektor Bożenę Ordak , koordynator programu IB, p. Alinę Spychałę oraz naszych absolwentów zarówno tegorocznych jak i z lat ubiegłych, którym za wybitne osiągnięcia naukowe stypendium wręczył Prezydent Miasta Gdańska, p. Paweł Adamowicz. Dzięki przyznanym środkom będą mogli rozpocząć bądź kontynuować studia na renomowanych uczelniach zagranicznych. Spośród tegorocznych absolwentów Stypendium Fahrenheita otrzymały: Katarzyna Szymańska z III A oraz Paula Szenejko z III IB.
Serdeczne gratulacje!
http://nauka.trojmiasto.pl/Studenci-odebrali-stypendia-na-studia-za-granica-n83232.html