Konkurs Nagrody Newsweeka im. Teresy Torańskiej | Topolówka

Konkurs Nagrody Newsweeka im. Teresy Torańskiej

Autor: Redakcja, 18. Wrzesień 2014

Serdecznie zapraszamy uczniów „Topolówki” do udziału w konkursie Nagrody Newsweeka im. Teresy Torańskiej. Zgłoszenia w kategorii „Stypendium dla młodego dziennikarskiego talentu” można nadsyłać do 5 października, m.in <http://m.in>. za pośrednictwem strony www.fundacjatoranskiej.pl <http://www.fundacjatoranskiej.pl/>.
W konkursie mogą brać udział prace, które zostały opublikowane w prasie, Internecie lub wyemitowane w radiu czy telewizji po 1 października 2013 roku.