Punkt informacyjno-konsultacyjny dla Rodziców. Zapraszamy od 17 IX ! | Topolówka

Punkt informacyjno-konsultacyjny dla Rodziców. Zapraszamy od 17 IX !

Autor: Redakcja, 12. Wrzesień 2014

17 września 2014 r.  rusza punkt informacyjno-konsultacyjny dla Rodziców dzieci uczących się w gdańskich placówkach edukacyjnych. Punkt czynny będzie w godzinach od 16.00 do 18.00 w siedzibie Wydziału Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ulicy Kartuskiej 5, II piętro, pok. 212.  Rodzice będą mogli uzyskać informacje na temat działalności rad rodziców, a także ich praw i obowiązków. Od października 2010 na zaproszenie prezydenta Pawła Adamowicza w ramach Gdańskiego Forum Rad Szkół i Rad Rodziców cyklicznie spotykają się przedstawiciele tych społecznych organów placówek oświatowych. Najbardziej aktywni działacze tych gremiów w roku 2014 powołali Stowarzyszenie Forum Aktywnych Rodziców. Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie i aktywizacja rodziców w szkołach i przedszkolach. Stowarzyszenie podejmuje działania w celu upowszechniania świadomości w zakresie praw i obowiązków rodziców we współpracy z placówkami oświatowymi. Ma również na celu promowanie pozytywnych przykładów działalności rad rodziców. Wszystkie realizowane cele są zgodne ze statutem Stowarzyszenia. Stowarzyszenie wspierane jest przez Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Instytut Inicjatyw Pozarządowych.