10 X 14 – piątek | Topolówka

10 X 14 – piątek

Autor: Dyrekcja, 9. Październik 2014

Zastępstwa na 10 X 14 – piątek
Klasa I H nieobecna do 4 l. włącznie
Za p. M. Walczyka
2. II C grupa zajęcia z p. C. Tulinem za I H
3. II A grupa zajęcia z p. H. Szarafińską za I H
4. III A gr. III inform. P. J. Sokoliński za 7 l/ zajęcia w czytelni
5. III A
zastępstwo j. pol. p. J. Sojka
Za p. A. Suchomską- Chabior (3 i 4 l.)
3. III IB}
4. III IB} zajęcia w czytelni
Za p. E. Kasprów
3. 0 H zwolniona
5. I C całość j. ang. p. R. Gałecki I grupa za 1 l. w s. 37/ I A w-f całość p. D. Jamroż- Janowicz
6. I D w-f całość p.T. Szpakowski
7. III C, III D}
8. III C, III D} grupa zwolniona

Za p. M. Grudkę
1. III C, III H}
2. III C, III H} grupa zwolniona
3. 0 H w-f całość zwolniona, I pre IB w-f całość
p. E. Ptaszyńska
4. I B w-f całość p.
D. Jamroż- Janowicz
5. I A w-f całość p. D. Jamroż- Janowicz,  I C całość j. ang. p. R. Gałecki I grupa za 1 l. w s. 37