23 X 14 – czwartek | Topolówka

23 X 14 – czwartek

Autor: Dyrekcja, 22. Październik 2014

Zastępstwa na 23 X 14 – czwartek
Klasa II D nieobecna na 4 i 5 l. Na pozostałych zajęciach obecność obowiązkowa. Opieka p. E. Wielińska.
Za p. M. Klimek

1. II IB}
2. II IB} zwolniona
3. III A zajęcia w czytelni
4. III A całość inf. p. J. Sokoliński III gr. za 8 l.
5. III IB}
6. III IB} zajęcia w czytelni
8. II IB}
9. II IB} zajęcia w czytelni
Za p. M. Malinowską
1. II IB}
2. II IB} zwolniona
3. III IB}
4. III IB} zajęcia w czytelni