3 X 14 – piątek | Topolówka

3 X 14 – piątek

Autor: Dyrekcja, 2. Październik 2014

Zastępstwa na 3 X 14 – piątek
Otrzęsiny klas I o godz. 16.30.
Do auli zapraszamy klasy: 0H, IA i IB, do sali gimnastycznej klasy: I C, I D i I pre IB.
Nauczyciele nieobecni: D. Jamroż- Janowicz, J. Sokoliński, A. Osieczko, K. Radzikowska, H. Szarafińska, J. Sojka, E. Jaworska (tylko 6 l.), M. Grudka.
Za D. Jamroż- Janowicz
4. I B mat. p. B. Poulakowska za 7 l.
5. I A całość j. ang. p. A. Kossakowska II grupa za 8 l.
Za J. Sokolińskiego
1. III D}
2. III D} zwolniona
7. III A}
8. II D}
9. II D} grupy zwolnione

Za A. Osieczko
1. II IB}
2. II IB} zwolniona
3. I B j. niem. całość p. R. Kudan II grupa za 1l.

Za K. Radzikowską
1. III B}
2. III B} zwolniona
3. III IB}
4. III IB} zajęcia w czytelni
5. III IB}
6. III IB} zajęcia w czytelni

 Za H. Szarafińską
3. I H całość j. hisz. p. K. Chylińska- Rogala II grupa za 8 l.
 Za J. Sojkę
3. III IB}
4. III IB} zajęcia w czytelni
6. III A zwolniona
7. I D zwolniona

 Za E. Jaworską (tylko 6 l.)
6. I B zastępstwo j. ang. p. A. Kossakowska
 Za M. Grudkę
1. III C, III H}
2. III C, III H} grupa zwolniona
3. 0 H w-f całość p. E. Kasprów, I pre IB w-f całość
p. E. Ptaszyńska
4. I B mat. p. B. Poulakowska za 7 l./ I H w-f całość
p. E. Kasprów
5. I A całość j. ang. p. A. Kossakowska II grupa za 8 l./ I C w-f całość p. E. Kasprów