31 X 14 – piątek | Topolówka

31 X 14 – piątek

Autor: Dyrekcja, 30. Październik 2014

Zastępstwa na 31 X 14 – piątek
Klasy: IB, II B, III B oraz biologia II IB i III IB do 5 l. włącznie są nieobecne (Swissmed) wraz z p. A. Osieczko i K. Radzikowską. Od 6 lekcji obecność na zajęciach obowiązkowa.
Klasa II A nieobecna (badania terenowe z p. A. Kawulą).
Za p. A. Kawulę
1. II C , II D zwolniona
2. II C , II D zwolniona
7. II H}
8. II H}zwolniona
Za p. M. Grudkę
1. III C, III H}
2. III C, III H} grupa zwolniona
3. 0 H w-f całość p. E. Kasprów, I pre IB w-f całość
p. E. Ptaszyńska
4. I H w-f całość
p. E. Kasprów
5. I C w-f całość
p. E. Kasprów
Za p. H. Szarafińską
3. I H całość j. hisz. p. K. Chylińska- Rogala II grupa za 8 l.
7. II IB}
8. II IB} zajęcia w czytelni
Za p. D. Jamroż- Janowicz
5. I A j. ang.  całość p. A. Kossakowska w sali 30 II gr. za 8 l.