9 X 14 – czwartek | Topolówka

9 X 14 – czwartek

Autor: Dyrekcja, 8. Październik 2014

Zastępstwa na 9 X 14 – czwartek
W auli na 3 i 4 lekcji odbędzie się wykład (w języku niemieckim z tłumaczeniem na polski) p. Kazuhiko Kobayashi, znawcy energetyki jądrowej w Japonii , aktywisty na rzecz praw człowieka i środowiska naturalnego, pt. „Hiroszima – Nagasaki – Fukushima: Konsekwencje katastrofy jądrowej dla mieszkańców Japonii”.
Udział biorą: I B, I pre IB, II B, II D, II IB oraz członkowie KMP.
Olimpiada Lingwistyki Matematycznej odbędzie się na 1-3 lekcji w salach: 42, 43 i 45 wg następującego hamonogramu (koordynuje p. B. Budniak).

Lek./sal/n-l

42

43

45

1.

J. Sokoliński

R. Gałecki

B. Budniak

2.

J. Sokoliński

R. Gałecki

Ł. Idem

3.

J. Sokoliński

R. Gałecki

B. Otolska

Sale zastępcze:

 

 za 42

 za 43

 za 45

1.

7

-

22

2.

7

17

22

3.

7

czytelnia

25 (p. Kossakowska w s. 3)

 Za p. J. Sokolińskiego
1. II D}
3. I D} zwolnione
Za p. R. Gałeckiego
1. I D}
3. I D} zwolnione
Za ks. P. Idema
2. I D zwolnione
Za p. M. Walczyka
1. III A, III C zwolniona
2. II A grupa zajęcia w czytelni, pracę zada p. B. Kardasińska
3. I B}
4. I B}zwolniona
6. I D}
7. I D} zwolniona
Za p. E. Kasprów
7. II A}
8. II A} zwolniona