IV Międzyszkolny Konkurs Żywego Słowa 13XI | Topolówka

IV Międzyszkolny Konkurs Żywego Słowa 13XI

Autor: Redakcja, 20. Październik 2014

        Zapraszamy do udziału w IV Międzyszkolnym Konkursie Żywego Słowa, który odbędzie się 13.11.2014r. o godz. 12:00 w auli.
        W tym roku inspiracją dla mówców są słowa Henryka Sienkiewicza: „Gdzie indziej szewc zazdrości szewcowi, a malarz malarzowi. U nas szewc zazdrości malarzowi.”
Teksty wystąpień prosimy dostarczyć organizatorkom (Annie Nowakowskiej, Barbarze Garus lub Alinie Suchomskiej-Chabior) do 07. 11. 2014r.
Do pracy należy dołączyć wypełnione zgłoszenie konkursowe.
         Na zwycięzców czeka atrakcyjna nagroda ufundowana przez Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.
Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie w Regulaminie.

III LO w Gdańsku,Topolowa 7, 80-225 Gdańsk
tel. (058) 341-06-71 lub 601842289
e-mail: biala52@op.pl


Regulamin IV Międzyszkolnego Konkursu Żywego Słowa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
§1

 1. Międzyszkolny Konkurs Żywego Słowa organizowany jest przez III LO w Gdańsku.
  §2
 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w Gdańsku.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie do organizatorów pisemnego zgłoszenia oraz maszynopisu (wydruku komputerowego) mowy przygotowanej           do wygłoszenia.                                                   §3
  Finał konkursu odbywa się 13.11.2014r. w III LO w Gdańsku.
 1. Konkurs organizowany jest w dwu etapach:
  1. eliminacje,
  2. finał.
 1. Eliminacje przeprowadzane są na podstawie przesłanych do organizatorów (w 3 egzemplarzach) maszynopisów (wydruków komputerowych) przemówień.
 2. Inspiracją do przygotowania wystąpień jest motto konkursu.
 3. Przemówienie może mieć charakter:
  • kazania,
  • mowy sądowej (oskarżenia bądź obrony),
  • mowy parlamentarnej (za lub przeciw)
  • mowy okolicznościowej.
 1. Tekst przemówienia powinien mieć około 2 stron znormalizowanego maszynopisu.
 2. Spośród autorów nadesłanych tekstów komisja konkursowa powołana przez organizatorów wyłania 8 osób zakwalifikowanych do finału. Podstawą oceny tekstów są kryteria wymienione w §4., p.4 (a.,b.,c.).

  §4

 1. Finałowe wystąpienia uczestników konkursu nie mogą być dłuższe niż 5 minut.  Podczas wygłaszania mowy uczestnik może korzystać z notatek własnych, źródeł, cytatów itp. Może również wprowadzić rekwizyty oraz elementy inscenizacji.
 2. Po wygłoszeniu mowy uczestnik ma obowiązek odpowiedzieć na pytania publiczności. Pytania mogą dotyczyć wyłącznie problematyki wygłoszonej przez uczestnika mowy. Uczestnik odpowiada na pytania nie dłużej niż 5 minut.
 3. Wystąpienia finałowe ocenia jury powołane przez organizatorów. Członkowie jury wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 4. Jury przyznaje nagrody i wskazuje laureatów na podstawie oceny opartej  na następujących kryteriach:
 1. oryginalność wystąpienia w zakresie inventio;
 2. wewnętrzna spójność i logiczna kompozycja wystąpienia;
 3. poprawność językowa i dobór środków w zakresie elocutio;
 4. wykonanie językowe w zakresie pronuntiatio, zwłaszcza poprawna wymowa   oraz język ciała,
 5. umiejętność obrony swojego stanowiska podczas dyskusji z widownią
 1. Wszelkie decyzje jury są ostateczne .
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy, a w trakcie finału – przewodniczący jury. 

  Załącznik do Regulaminu: 

  Teksty wystąpień prosimy dostarczyć organizatorkom (Annie Nowakowskiej, Barbarze Garus lub Alinie Suchomskiej-Chabior) lub przesłać na adres biala52@op.pl do 07. 11. 2014r.

  Do pracy należy dołączyć wypełnione zgłoszenie konkursowe.

  Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, który zasiądzie w jury konkursowym.

  ——————————————————————————————————

  ZGŁOSZENIE KONKURSOWE: 

  MOTTO: „Gdzie indziej szewc zazdrości szewcowi, a malarz malarzowi. U nas szewc zazdrości malarzowi.”

  Henryk Sienkiewicz

   1.Imię i nazwisko………………………………………………………………………

  2.Szkoła………………………………………………………………

  3.Klasa…………………………………………………………………………………….

  4.Numer telefonu lub e-mail…………………………………………………….

  5.Opiekun……………………………………………………………………………………