Kobayashi o zagrożeniu energetyką jądrową | Topolówka

Kobayashi o zagrożeniu energetyką jądrową

Autor: Redakcja, 14. Październik 2014


9 października w naszą szkołę odwiedził gość z Japonii. Aktywista na rzecz środowiska, pan
Kazuhiko Kobayashi podzielił się z licznie zgromadzoną w auli młodzieżą „Topolówki” swoją wiedzą i poglądami na temat energii atomowej. Mówił nie tylko o zagrożeniach związanych ze składowaniem odpadów nuklearnych oraz awariami- katastrofami w elektrowniach atomowych, ale również o postawie światowych mocarstw, takich jak Niemcy, Francja i Stany Zjednoczone wobec pozyskiwania energii, w tym energii nuklearnej. W swoich wypowiedziach przestrzegał i nawiązywał do miejsc tragicznie naznaczonych skażeniami radioaktywnymi: Hiroszimy, Nagasaki, Czarnobyla i Fukushimy.
Po wykładzie – prezentacji nasi uczniowie zadali panu Kobayashi wiele pytań dotyczących pozyskiwania energii w przyszłości oraz problemów i bezpieczeństwa energetycznego współczesnego świata.
Pan Kazuhiko Kobayashi urodził się w 1946 roku w mieście Maebashi w prefekturze Gunma w Japonii. Ukończył germanistykę w Tokio. W latach 1968-1997 mieszkał w Niemczech, gdzie najpierw pracował dla japońskich firm, a później był samodzielnym konsultantem biznesowym pośredniczącym w kontaktach między europejskimi i azjatyckimi przedsiębiorstwami. Od 1997 roku ponownie mieszka w Tokio, gdzie angażuje się w działalność na rzecz praw człowieka i środowiska naturalnego. Jest autorem niemieckojęzycznych książek „Biznes z Japonią” oraz „Globalizacja i nasze życie”. Po katastrofie jądrowej w Fukushimie 11 marca 2011 roku udziela wykładów na temat energetyki jądrowej w Japonii oraz uczestniczy w spotkaniach m.in. w Niemczech, Francji Szwajcarii. dot. konsekwencji katastrof jądrowych,