Ogólnopolski Konkursu Fotograficzny „FOT-ON” | Topolówka

Ogólnopolski Konkursu Fotograficzny „FOT-ON”

Autor: Redakcja, 10. Październik 2014

Fundacja „Noosfera” oraz Liceum Ogólnokształcące Nr III we Wrocławiu zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Mini-Konkursie fotograficznym organizowanym z okazji nadchodzącej VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „FOT-ON”
Temat: SPORT
Nagroda: BON o wartości 250 zł do wykorzystania na ubrania sportowe
Kryterium: kreatywność
Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem e-mail:
foton@lo3.wroc.pl
Na Wasze prace czekamy do 31 października 2014.Nazwisko zwycięzcy ogłosimy w połowie listopada na stronie internetowej i na naszym profilu na facebooku.
Każdy uczestnik może zgłosić jedną fotografię. Nie zapomnijcie podać swojego imienia, nazwiska, szkoły, miasta i zgody na przetwarzanie danych osobowych (np.: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z konkursem„).
Więcej informacji o Mini-Konkursie można znaleźć na stronie: foton.lo3.wroc.pl
Kontakt z organizatorami jest możliwy poprzez e-mail: foton@lo3.wroc.pl
Organizatorzy
Fundacja NOOSFERA & LO Nr III
ul. Składowa 5, 50-209 Wrocław,www: foton.lo3.wroc.pl, e-mail: foton@lo3.wroc.pl