Zgłoszenia do”The Point Open” do 31X, do północy | Topolówka

Zgłoszenia do”The Point Open” do 31X, do północy

Autor: Redakcja, 29. Październik 2014

Zachęcamy do udziału konkursie językowym „The Point Open 2014/2015″ organizowanym przez ogólnopolskie Centrum Kształcenia Językowego „The Point” z siedzibą w Krakowie. Już ponad 20 lat szkoła inicjuje i realizuje nowatorskie projekty w zakresie kształcenia językowego, w tym kursy oraz autorskie wydawnictwa językowe (ISBN 89014). Nazwa konkursu „The Point Open 2014/2015″ wyraża istotę najnowszego projektu. Proponujemy konkurs otwarty praktycznie dla wszystkich uczniów:

– szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce

– uczących się różnych języków (angielski, niemiecki, rosyjski)

– zdobywających umiejętności językowe w szkole, na kursie, ale też samouków

– początkujących i zaawansowanych (w skali A1-C1)

– niezależnie od poziomu zamożności (udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny)

– bez konieczności dojazdów (wszystkie etapy – z wyjątkiem finału – odbywają się on-line) 

Główną nagrodą jest wakacyjny wyjazd do szkoły językowej w Wielkiej Brytanii, Niemczech lub Rosji. 

Niezwykłość naszego konkursu polega na tym, że premiuje on postępy czynione w trakcie jego trwania, niezależnie od pierwotnego poziomu językowego uczestnika.

Dzięki ciekawym, cyklicznie dostarczanym autorskim materiałom dydaktycznym udział w konkursie stanie się dodatkową motywacją do nauki dla naszych uczniów.

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie internetowej: www.thepoint.pl, a także w gablotce z zastępstwami.

Ponieważ ostateczny termin rejestracji uczestników upływa w dniu 31 października 2014, będziemy wdzięczni za możliwie szybkie zgłaszanie chęci udziału.