13 XI 14 – czwartek | Topolówka

13 XI 14 – czwartek

Autor: Dyrekcja, 12. Listopad 2014

Zastępstwa na 13 XI 14 – czwartek
Zachęcamy wszystkich uczniów i nauczycieli do udziału w prawyborach samorządowych, które będą odbywać się w klubie, w czasie przerw, od 2 do 6 lekcji. Zapraszamy!
Klasa I H nieobecna do 4 l. włącznie. Opieka: p. A. Suchomska-Chabior i p. K. Chylińska-Rogala.
Konkurs Żywego Słowa odbędzie się w auli na 5, 6 i 7 lekcji. Biorą udział klasy:
IC, IH, IpreIB, IIIC, IIID oraz grupa z II IB oraz n-le wg planu zajęć. Sala 28 wyłączona na 5,6 i 7 lekcji. Sale zastępcze za 28: l. 5:35, l. 6:35.