Sukces topAKCJI | Topolówka

Sukces topAKCJI

Autor: Kuba Wasak, 11. Listopad 2014

topAKCJA charytatywna zakończyła się SUKCESEM!

ZEBRALIŚMY AŻ 740,67 zł!

Dziękujemy całej społeczności Topolówki, a w szczególności Dyrekcji, Opiekunowi PU prof. Marii Narożnej oraz wolontariuszom: Patrycji Janik, Katarzynie Żalewskiej, Wiktorii Andrzejewskiej, Jakubowi Danielowicz, Zuzannie Dudanowicz i Marcinowi Grzenia. Cieszymy się, że byliście aktywni.

Pieniądze na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” zostały przelane na konto organizacji w środę (5.09)

Warto zaznaczyć, że to pierwsza tego typu akcja organizowana przez Parlament Uczniowski.