Topolówka :: III Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

Autor: Dyrekcja, 8. Grudzień 2014

Zastępstwa na 9 XII 14 – wtorek

Za p. D. Jamroż- Janowicz
5. III A w-f całość p. M. Grudka
7. II B}
8. II B} grupa zwolniona
Za p. J. Sokolińskiego
1. III D}
2. III D} grupa zwolniona
3. II D grupa zwolniona
Za p. J. Świąder
2. III H grupa II zwolniona
3. II H całość geogr. Hisz. p. B. Diaz
5. 0 H całość j. hisz. p. A. Mejia
6. II H całość lit. Hisz. p. M. Gutierrez
7. III H całość lit. Hisz. p. B. Diaz
8. III H całość j. hisz. p. M. Gutierrez
Za p. E. Kasprów
2. II A w-f  zastępstwo całość p. M. Grudka 
3. 0 H w-f całość p. M. Grudka
4. 0 H w-f całość p. M. Grudka
Za p. E. Ptaszyńską
2. II A w-f  zastępstwo całość p. M. Grudka 
3. I pre IB w-f chłopcy p. M. Grudka/ dziewczęta zajęcia w klubie
4. I pre IB w-f chłopcy p. M. Grudka/ dziewczęta zajęcia w klubie
5. III B zastępstwo j. ang. p. E. Cierniak w sali 35

6. III IB zastępstwo całość p. M. Grudka
7. II B}
8. II B} grupa zwolniona
Za p. T. Szpakowskiego
4. I C zastępstwo p. A. Kossakowska (sprawdzian)
6. III IB zastępstwo całość p. M. Grudka
7. II A, II B, II C grupa chłopców zwolniona
8. II A, II B, II C grupa chłopców zwolniona