Nasi uczniowie w XLIV Olimpiadzie Biologicznej | Topolówka

Nasi uczniowie w XLIV Olimpiadzie Biologicznej

Autor: Dyrekcja, 1. Grudzień 2014

Zgodnie z decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej do etapu pisemnego Eliminacji Okręgowych XLIV Olimpiady Biologicznej zostało zakwalifikowanych 27 uczniów z województwa pomorskiego. Z radością i dumą zawiadamiamy, że w gronie wybrańców jest aż 6 osób z naszej szkoły:
Marcin Borowicz z klasy 1b, uczeń p. Anny Osieczko, autor pracy „Liczebność i zagęszczenie populacji brzozy brodawkowatej,sosny zwyczajnej, buka pospolitego i zawciąga pospolitego na terenie objętym sukcesją wtórną po wycince lasu w miejscowości Lipa koło Wdzydz Tucholskich”,
Helena Cichorek z klasy 2b, uczennica p. Hanny Szarafińskiej, autorka pracy „Ocena zmian flory kserotermicznej na obszarze użytku ekologicznego Murawy kserotermiczne w Dolinie Potoku Oruńskiego po piętnastu latach od objęcia tego rejonu ochroną”,
Weronika Haliniarz z klasy 2b, uczennica p. Hanny Szarafińskiej, autorka pracy „Ocena występowania gatunków inwazyjnych w zbiorowiskach segetalnych na terenie gminy Kolbudy”,
Paweł Małecki z klasy 3b, uczeń p. Katarzyny Radzikowskiej, autor pracy „Allelopatyczny wpływ kopru ogrodowego na kiełkowanie nasion warzyw z rodziny kapustowatych: rzodkiewki i wybranych odmian kapusty warzywnej”,
Karolina Pluta z klasy 2b, uczennica p. Hanny Szarafińskiej, autorka pracy „Określenie stanu czystości trzech jezior na terenie miasta i gminy Sztum na podstawie analizy występowania bezkręgowych bioindykatorów bentosowych”,
Bogna Stolc z klasy 2b, uczennica p. Hanny Szarafińskiej, autorka pracy „Badanie czystości wód jeziora Rzuno w gminie Dziemiany za pomocą makrofitowego indeksu stanu ekologicznego ESMI i porównanie do stanu ekologicznego sprzed wybudowania gminnej oczyszczalni ścieków”.

Słowa szczególnego uznania należą się Helenie Cichorek i Bognie Stolc, których prace zostały zgłoszone do wyróżnienia. http://olbiol.ug.edu.pl/Prace_do_wyroznienia.pdf
Wszystkim olimpijkom i olimpijczykom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!