16 I 15 – piątek | Topolówka

16 I 15 – piątek

Autor: Dyrekcja, 15. Styczeń 2015

Zastępstwa na 16 I 15 – piątek
Finał konkursu ,, Z polską polityką na Ty” na 3 i 4 l. Aula i sala 29 są wyłączone od 1 do 6 l. włącznie. Biorą udział klasy: I C, II C i III A wraz z nauczycielami zgodnie z planem lekcji.
Sale zastępcze za 29:

Lek.

Sala za 29

3.

17

4.

17

5.

25

6.

25


Klasa I H na zajęciach filmowych od 1 do 4 l. włącznie. Opieka p. A. Suchomska- Chabior. Uczniowie są na zajęciach od 5 l.
Za p. H. Szarafińską
7. II IB}
8. II IB}  w czytelni/ zwolnieni
Za D. Jamroż- Janowicz
4. I B w-f  całość p. M. Grudka
5. I A w-f całość p. M. Grudka
Za p. R. Majewską
1. I B}
2. I B} zwolniona
3.-6. II IB} grupy w czytelni
7.-8. III IB j.w.
Za p. M. Walczyka
3. II A zajęcia w czytelni
Za p. A. Suchomską- Chabior
3. III IB}
4. III IB} zajęcia w czytelni
Za p. A. Osieczko
1. II IB}
2. II IB} zwolniona
3. I B grupa I zwolniona/ grupa II j. niem. p. R. Kudan za 1 l.
5. III IB}
6. III IB} zajęcia łączone z p. K. Radzikowską