26 I 15 – poniedziałek | Topolówka

26 I 15 – poniedziałek

Autor: Redakcja, 23. Styczeń 2015

Zastępstwa na 26 I 15 – poniedziałek
W związku z wyborami do parlamentu uczniowskiego debata wyborcza odbędzie się w auli na 4 i 5 lekcji. Biorą udział przedstawiciele klas. Z każdej klasy po 5- 6 osób wytypowanych przez samorząd klasowy i zaakceptowanych przez wychowawcę. W debacie uczestniczą również członkowie Klubu Myśli Politycznej.
Sala 28 wyłączona od 1 do 5 lekcji.
Sale zastępcze za 28: l. 1-25, l. 2- 25, l. 3-25, l. 4- 45, l. 5- 45.
Za p. H. Szarafińską
2. II B  zastępstwo biol. p. K. Radzikowska   
3. II B zastępstwo biol. p. K. Radzikowska   
6. II IB}
7. II IB} zajęcia z p. A. Osieczko
8. II B zwolniona
Za p. D. Jamroż- Janowicz
2. III A}
3. III A} całość w-f p. E. Ptaszyńska
4. I A}
5. I A} całość w-f p. E. Kasprów
Za p. M. Mroczkowską
4. III IB}
5. III IB} zajęcia z p. A. Zander
Za p. A. Borkowską
1. I A zwolniona
2. I H}
3. I H} zwolniona
Za p. A. Kawulę
2. II A}
3. II A} dziewczęta zwolnione/ chłopcy zajęcia w klubie
4. II H}
5. II H} zastępstwo p. A. Golak