29 I 15 – czwartek | Topolówka

29 I 15 – czwartek

Autor: Redakcja, 28. Styczeń 2015

Zastępstwa na 29 I 15 – czwartek

Dzień lotnictwa i szybownictwa:
9:00 – Wjazd szybowca na dziedziniec szkoły
9:00-9:30 – Rozładunek sprzętu, złożenie szybowca
9:30-13:30 – Dostęp do szybowca i sprzętu lotniczego (4 klasy na 1 godzinie lekcyjnej po ok. 15 min – liczymy z przerwami)
10:45-12:00 – Wykład o szybownictwie w auli, uczestniczą klasy ID, IID, IIID, IA i IIA
12:00-12:45 – Dostęp do szybowca dla uczestników wykładu
13:45-14:15 – Składanie sprzętu, wyjazd szybowca na wózku
Wyjścia klas do szybowca – harmonogram

Lekcja
  1. od 9.30-9.45
0H
  1. 9.50-10.35
9.50 – 1H, 10.05 – 1B, 10.20 – 1C, 10.35 – 1Pre
  1. 10.45- 11.30
10.50 – 2B, 11.05 – 2C, 11.20 – 2H
  1. 11.50-12:45
Dostęp do szybowca dla uczestników wykładu
klasy ID, IID, IIID, IA i IIA
  1. 12.45-13.30
12.45 – 3A, 13.00 – 3B, 13.15 – 3C, 13.30 – 3H

Decyzję o wyjściu na boisko szkolne podejmuje nauczyciel prowadzący lekcje o danej godzinie.

Za p. H. Szarafińską
1. II B}
2. II B} zwolniona

5. II B} 
6. II B} zastępstwo biologia p. A. Osieczko
Za p. D. Jamroż- Janowicz
4. II H w-f całość p. E. Ptaszyńska
5. II H w-f całość p. E. Ptaszyńska
6. II IB całość  p. T. Szpakowski
7. II C}
8. II C} grupa zwolniona
Za p. B. Budniaka
2. III H zwolniona
3. III H zajęcia z ks. Ł. Idemem/ uczniowie nieuczęszczający zwolnieni
4. II A zastępstwo j. ang. p. A. Kossakowska
6. I C zastępstwo j. polski p. B. Garus
Za p. A. Borkowską
1. I pre IB}
2. I Pre IB} zwolniona
3. II IB}
4. II IB}
5. II IB} w klubie
6. I H zastępstwo j. hisz. p. M. Gutierrez
Za p. M. Mroczkowską
1. III IB}
2. III IB} zajęcia łączone z p. A. Zander
3. II IB}
4. II IB}
5. II IB} zajęcia w klubie
Za p. M. Malinowską
1 – 2. II IB zwolniona
3 -4 III IB zajęcia w klubie
Za p. T. Szpakowskiego
4. II D w-f całość p. M. Grudka
5. II D w-f całość p. M. Grudka
6. II IB zastępstwo całość taniec p. E. Ptaszyńska
7. I H j. pol. p. A. Suchomska-Chabior za 8 l.
8. I pre IB zwolniona
Za p. A. Rudnicką
3. II B całość j. niem. p. J. Milewska
4.
II B całość j. niem. p. J. Milewska
5. II C
całość j. fr. p. K. Tryba
6. II C całość j. fr. p. K. Tryba w 40