Podziękowania dla III D za pomoc dla Zuzi | Topolówka