Towarzystwo Przyjaciół „Topolówki” i jubileusz 70-lecia | Topolówka

Towarzystwo Przyjaciół „Topolówki” i jubileusz 70-lecia

Autor: Dyrekcja, 14. Styczeń 2015

Towarzystwo Przyjaciół „Topolówki” działa już 20 lat. Przypomnijmy, że powstało w roku 1995 przy okazji organizacji 50-lecia naszej szkoły. Jego pierwszym demokratycznie wybranym prezesem został p. Mikołaj Walczyk, nauczyciel WOS-u i historii w naszej szkole. Podstawowym celem aktywności Towarzystwa jest wszechstronne wspieranie statutowej działalności III Liceum Ogólnokształcącego

W dniu 13 listopada 2014 r. odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie członków TPT, na którym m.in. powołano nowe władze stowarzyszenia: Prezesa, Zarząd i Komisję Rewizyjną. Nowym prezesem na 3-letnią kadencję został ponownie wybrany p. Mikołaj Walczyk, a w skład Zarządu  stowarzyszenia weszli p.t. Grażyna Bogusz, Elżbieta Brzezińska, Bożena Ordak, Teresa Zarębska i Jarosław Żędzianowski, a Komisji Rewizyjnej Elżbieta Cierniak, Małgorzata Mroczkowska i Janusz Sokoliński.
Podczas zebrania omawiano także propozycję obchodów jubileuszu 70-lecia III LO w Gdańsku, które planowane są na 2015 rok. W ożywionej rozmowie nawiązano także do niemieckich początków szkoły z 1908 roku i jej budynku z roku 1912.Towarzystwo Przyjaciół „Topolówki” zaprasza osoby zainteresowane, w szczególności absolwentów, nauczycieli, rodziców uczniów oraz uczniów klas III do wstępowania w szeregi stowarzyszenia i aktywnej działalności na rzecz topolówkowej wspólnoty. Deklaracje członkowskie są do pobrania u p. Mikołaja Walczyka. Składka roczna wynosi 10 zł. Informacja o terminie następnego zebrania TPT  ukaże się na naszej stronie.

Zapraszamy do współpracy !