Zaproszenie do konkursu wiedzy o Lechu Bądkowskim. Zgłoszenia do 26 I | Topolówka

Zaproszenie do konkursu wiedzy o Lechu Bądkowskim. Zgłoszenia do 26 I

Autor: Dyrekcja, 14. Styczeń 2015

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz i Gimnazjum nr 48 im. Lecha Bądkowskiego w Gdańsku zapraszają do udziału w konkursie: 

„WWW LECH BĄDKOWSKI ”. WYDARZENIA, WARTOŚCI, WIEDZA. LECH BĄDKOWSKI. Szczegóły poniżej:

 W skład Rady Programowej Konkursu wchodzą: 

 • Sławina Kosmulska – Córka Lecha Bądkowskiego
 • Miłosława Kosmulska – Wnuczka Lecha Bądkowskiego
 • Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta ds. Polityki Społecznej
 • Łukasz Grzędzicki – Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
 • Paweł Zbierski – Publicysta, Dziennikarz
 • Elżbieta Radomska – Dyrektor Gimnazjum nr 48 im.Lecha Bądkowskiego
 • Barbara Gwizdała – Wicedyrektor Gimnazjum nr 48 im.Lecha Bądkowskiego 

Celem konkursu jest: 

 • rozwijanie w uczniach patriotyzmu, poczucia odpowiedzialności za swoją małą i wielką ojczyznę poprzez popularyzację sylwetki Lecha Bądkowskiego – poznanie jego życia i dokonań
 • kształtowanie indywidualnych kreatywności wśród uczniów w zakresie plastycznym, literackim, historycznej wiedzy o Lechu Bądkowskim
 • poznanie historii i kultury regionalnej – dbałość o jej rozwój, nie zapominając jednocześnie o teraźniejszości i wyzwaniach czekających uczniów w przyszłości, w ich dobrym przygotowaniu do życia w nowoczesnej Europie i świecie
 • popularyzacja wartości etycznych i kształtowanie właściwych postaw moralnych uczniów. 

Konkurs o życiu i działalności Lecha Bądkowskiego – w konwencji wiedzy – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (załącznik nr 3

Załącznik nr 3 

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O LECHU BĄDKOWSKIM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

 1. TEMATYKA KONKURSU: 

Wiedza o życiu i twórczości Lecha Bądkowskiego.
Przygotowanie w oparciu o załączone materiały:1) Załącznik nr 3a 

2) http://www.badkowski.pl 

3) http://www.senat.gov.pl 

 1. WYMOGI FORMALNE: 
 1. Rozwiązanie testu dotyczącego postaci Lecha Bądkowskiego. 
 1. Udzielenie odpowiedzi na 30 zadań zamkniętych w czasie 45 minut. 
 1. Udział w dogrywce ustnej, w przypadku osiągnięcia przez uczestników jednakowego wyniku. 
 1. Termin zgłaszania uczestników konkursu – do 26 stycznia 2015 roku (do godz. 15) na adres mailowy szkoły: sekretariat@g48.edu.pl 

Należy wypełnić dołączony formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 3b). 

 1. Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia konkursu (załącznik nr 3c).

[Wiadomość skrócona]  Pokaż całą wiadomość