17 II 15 – wtorek | Topolówka

17 II 15 – wtorek

Autor: Redakcja, 16. Luty 2015

Zastępstwa na 17 II 15 – wtorek
Lekcje są skrócone i trwają do godz. 13.50. Rada plenarna o godz. 14.00.
Klasa I H na zajęciach filmowych do 6 l. włącznie.
Za p. A. Suchomską- Chabior
5. II IB}
6. II IB} zajęcia w klubie
Za p. D. Jamroż- Janowicz
5. III A grupa dziewcząt p. J. Sojka za I H
7. II B}
8. II B} grupa zwolniona
Za p. R. Gałeckiego
6. I D całość fizyka p. P. Lehman
7. 0 H grupa I zwolniona
Za p. C. Tulina
4. II H u_hiszH II gr za 1 l. p. B. Diaz w Sali 19/ j. ang. I gr. p. A. Gołka za 1 l. w Sali 14   
5. II H u_hiszH całość w s.19, II gr za 2 l. p. B. Diaz
6. III H geogr. p. A. Kawula za I H
7. II D zwolniona
Za p. T. Szpakowskiego
4. I C WOS p. M. Walczyk za I H
6. III IB taniec p. E. Ptaszyńska
7. II A, II B, II C grupa chłopców zwolniona
8. II A, II B, II C grupa chłopców zwolniona
Za p. J. Sokolińskiego
1. III D}
2. III D} zwolniona
3. II D gr. zwolniona
Za p. A. Zander
1. III IB}
2. III IB}
3. III IB} zajęcia łączone z p. M. Mroczkowską
4. III IB}
5. III IB} zastępstwo p. M. Mroczkowska
Za p. A. Nowakowską
5. III D zastępstwo j. pol. p. A. Golak
6. III D j. niem. p. R. Kudan za 8 l. I gr./ II gr zajęcia w klubie (pracę zada p. A. Golak)  
8. II D zwolniona