Wyniki VIII Regionalnego Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii! | Topolówka

Wyniki VIII Regionalnego Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii!

Autor: Redakcja, 23. Luty 2015

Mamy przyjemność poinformować o wynikach VIII Regionalnego Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii organizowanym przez naszą szkołę i British Council. Konkurs odbył się w środę, 18.02.2015r., w auli naszego liceum.

I miejsce - XX LO w Gdańsku Zaszczytne I miejsce zajęło XX LO im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku zdobywając 82 punkty. Drużynę reprezentowali: Patrycja Gładkowska, Jakub Żuralski i Tadeusz Janik wraz z opiekunem p. Agnieszką Jackiewicz.

II miejsce, z sumą 81 punktów, zdobyło III LO im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. Reprezentantami drużyny byli: Justyna Frankowska, Ada Eichert i Michał Piłat Opiekunem drużyny była p. Aleksandra Kossakowska.

III miejsce i 65 punktów przypadło III LO im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie. Drużynę reprezentowali: Oliwia Sawicka, Agnieszka Glysz i Iga Karwowska, a opiekę nad drużyną sprawował p. Paweł Pepliński.

II miejsce - III LO w GdańskuIII miejsce - 3 LO w SopociePatronem i sponsorem nagród byli Rada Rodziców III LO i British Council. Przewodniczącym jury był pan Ryan Smith, a konkurs poprowadziły uczennice klasy 2B – Susanna Michałek i Dominika Kurdej.
W tym roku do zmagań konkursowych przystąpiło 6 trzyosobowych drużyn, z których każda godnie reprezentowała swoją szkołę. Konkurs składał się z trzech części. Pierwszy etap  polegał na indywidualnym rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru złożonego z 30 pytań. W etapie drugim zadaniem uczniów było zespołowe rozwiązanie testu zawierającego 20 pytań otwartych, natomiast w etapie trzecim uczniowie odpowiadali ustnie na 6 wylosowanych pytań multimedialnych. Wszyscy uczestnicy mieli szansę wykazać się szeroką wiedzą z zakresu historii i kultury Wielkiej Brytanii. 

SERDECZNIE GRATULUJEMY laureatom i DZIĘKUJEMY wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za udział w konkursie.

Aleksandra Gołka i Agnieszka Rudnicka
organizatorki